Musicerande och musikskapande

Sång och Spel

Årskurs 1-3

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Årskurs 4-6

Sång, melodispel och ackompanjemang i olika genrer unisont och i stämmor.

Årskurs 7-9

Sång, melodispel och ackompanjemang med genretypiska musikaliska uttryck, unisont och i stämmor.

Imitation & Improvisation

Årskurs 1-3

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Årskurs 4-6

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Årskurs 7-9

Rytmisk och melodisk improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Komposition

Årskurs 1-3

Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse, musik.

Årskurs 4-6

Komposition med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Årskurs 7-9

Komposition i olika genrer till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Gestaltning

Årskurs 1-3

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Årskurs 4-6

Gestaltning av idéer genom att musicera och kombinera musik och andra uttrycksformer.

Årskurs 7-9

Gestaltning och kommunikation av musikaliska tankar och idéer i kombination med andra uttrycksformer.