Musikens verktyg

Rösten

Årskurs 1-3

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Årskurs 4-6

Rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt i olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Årskurs 7-9

Rösten och hur den kan varieras och användas för vokala uttryck inom olika genrer och ensembletyper.

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg

Årskurs 1-3

Slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Årskurs 4-6

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Årskurs 7-9

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Röstvård och hörselvård

Årskurs 1-3

Röstvård och hörselvård vid sång, spel och lyssnande.

Årskurs 4-6

Röstvård och hörselvård vid musikaliska aktiviteter i olika miljöer.

Årskurs 7-9

Röstvård och hörselvård. Orsaker till att tal, sång, musiklyssnade och musicerande kan bidra till skador samt hur dessa skador kan förebyggas.

Musikaliska byggstenar

Årskurs 1-3

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

Årskurs 4-6

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form och ackord.

Årskurs 7-9

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form, ackord, ackompanjemangsmodeller och basgångar.

Musiksymboler

Årskurs 1-3

Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom.

Årskurs 4-6

Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.

Årskurs 7-9

Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.