Musikens sammanhang och funktioner

Musikens påverkan

Årskurs 1-3

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Årskurs 4-6

Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.

Årskurs 7-9

Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Musikens funktion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kulturer och sociala sammanhang.

Instrumentkunskap

Årskurs 1-3

Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

Årskurs 4-6

Musikinstrumentens funktioner i olika ensemble- och orkestertyper.

Årskurs 7-9

Musikinstrumentens funktioner och uttryck i olika genrer och sammanhang.

Musikens fysiska och känslomässiga påverkan

Årskurs 1-3

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Årskurs 4-6

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan samspela.

Årskurs 7-9

Hur musik används som meningsskapande uttrycksform i olika medier, till exempel i film och spel.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik

Årskurs 1-3

Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.

Årskurs 4-6

Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika tidsperioder.

Årskurs 7-9

Framväxten av olika genrer samt några centrala tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Upphovsrätt

Årskurs 7-9

Rättigheter och skyldigheter vid bruk av musik i olika sammanhang.