TONARTSVARNING

Musiken har en hel del gemensamt med trafiken. Det är viktigt att man håller hastigheten och följer anvisningar och linjer, både då man läser noter och när man är på väg någonstans.
När det gäller sång utan komp känns det dock ibland som om det saknas något som är vanligt förekommande i trafiken, ett varningsmärke: VARNING FÖR FELAKTIG TONART!

Barnröster har generellt ett begränsat tonomfång på omkring en oktav, och dessutom hamnar de då de sjunger ofta i ett register som inte överensstämmer med de vuxnas. Det gör att vuxnas sång med barn många gånger sker i fel röstläge ur barnperspektiv, vilket gör det svårt för barnen att sjunga. På grund av detta är det bra att sjunga så mycket som möjligt till komp i tonarter som passar barnens tonomfång, även om det ibland kan göra det svårare för de vuxna. Om man saknar kompinstrument och vill sjunga a cappella är det också viktigt att ha koll på tonarten och tonomfånget.

Idag när många tar tekniken till hjälp och sjunger med musikbakgrunder från Youtube eller från en CD är det också på sin plats att ta sig en extra funderare på tonomfånget. Originaltonarter med poulära artister ligger ofta fel för barnröster. Ska man sjunga exempelvis en låt av Ted Gärdestad är hans version för de allra flesta barnröster alldeles för hög, och det gäller inte bara låtar med Ted, det finns många fler. Därför är det på sin plats att utfärda en varning. Använd YouTube och andra sajter i första hand för att lyssna in melodier, för det ändamålet fungerar de bra. Sjung däremot inte slentrianmässigt till den musik som finns tillgänglig på internet, det kan stjälpa sångförmågan i stället för att hjälpa. Utgå från barnens förutsättningar för att få fart på sången!

I Musikoteket är alla musikbakgrunder inspelade i den tonart som är mest lämpad för tonomfånget som barnröster har, men omfånget kan vara väl stort på en del, vilket kan göra det svårt. Detta gäller framför allt låtar av senare datum där omfångsrika sådana är mer regel än undantag, men dessa är ändå viktiga att ha med i Musikoteket då möjligheten att få sjunga något man gillar kan ge positiva effekter.

Att få musikbakgrunder i rätt tonart för barnrösters röstläge är bara en av många anledningar till att bli användare av Musikoteket.