MUSIKOTEKET

För kontinuitet, tradition och långsiktighet i musikämnet.

Sedan hösten 2010 ger Musikoteket musiklärare och övriga pedagoger på skolor med elever i grundskolan F-9 möjlighet att skapa positiva musikupplevelser och på ett smidigt sätt följa läroplanens musikdel.
Målsättningen är att tillhandhålla ett verktyg som ger möjlighet för skolor att skapa kontinuitet och upprätthålla de traditioner där musiken finns som ett självklart inslag, men även att tillhandahålla pedagogiskt material med utgångspunkt från det centrala innehållet i Lgr 22. Eleverna får även lära sig musikens historia och grundläggande teori.

Musikotekets användare kan när som helst logga in och ta del av alla låtar och pedagogiskt material på skolans samtliga datorer. Tjänsten är därigenom ett bra komplement till musiklärarens arbete och samtidigt en fantastisk resurs för all personal på skolan då låtar ska övas in till luciatågets genomförande, storsamlingar, sångstunder och återkommande traditioner. För sångstunder i klassrummet finns också många låtar med ett pedagogiskt innehåll, som exempelvis månadsvisor och gångersånger, men också andra aktiviteter som ger ett mervärde utanför själva musikämnet.

Tjänsten finns alltid tillgänglig som ett användarvänligt verktyg med allt samlat på ett ställe. Den är därigenom en stor tillgång för att få musiken att fungera långsiktigt med en lättåtkomlig grundrepertoar där samtliga titlar ligger i tonregister anpassade till målgruppen, vilket är en förutsättning för att sången ska kunna fungera.

Musikoteket är under ständig utveckling och repertoaren samt det pedagogiska materialet utökas kontinuerligt vilket i många fall sker efter önskemål från de skolor som idag använder tjänsten.

Kostnad för 12 månader är 950:- (exkl. moms). Tecknat avtal ger all personal och elever på den skola avtalet gäller för rätten att använda Musikoteket. Det innebär med andra ord att ni inte bara får ett begränsat antal licenser och användare, utan en licens som gäller för hela skolan oavsett antal användare.

Tobias Gustafsson
Leg. Musiklärare och innehavare av Musikoteket