MUSIKOTEKETS ANVÄNDARVILLKOR

HÄR FINNS VILLKOREN I ETT FORMAT LÄMPLIGT FÖR UTSKRIFT (PDF)

Du registrerar Din skola som användare av tjänsten genom att teckna avtal här i Musikoteket.
Avtalet ger alla elever och personal på er skola access till Musikotekets tjänst på samtliga skolans datorer.

Därefter följer ny period om ytterligare 12 månader automatiskt om inte uppsägning skett 30 dagar före pågående periods utgång.

OBS! – För musik- och kulturskola gäller tilläggsvillkor vid användande på grundskola!

Skolans kontaktperson, adress, telefonnummer och i förekommande fall separat faktureringsadress samt ID/Referensnummer måste uppges vid beställning.
Kontaktpersonen ansvarar för att hålla informationen uppdaterad och ta del av månadsbrev, men kan också anmäla ytterligare mottagare av information gällande Musikoteket.

Alla förändringar när det gäller kontakter måste anmälas via e-post eller butikens kontaktformulär.

Genom registreringen accepterar Du villkoren och bekräftar också att Du har behörighet och befogenhet att binda skolan till dessa villkor. Efter genomförd registrering av avtal skickas inloggningsuppgifter till den e-postadress Du angivit. Detta sker inom 0-24 tim under vardagar.

Inloggningsuppgifterna får endast användas av personal och elever på Din skola och får inte spridas till obehöriga. Vi förbehåller oss rätten att ändra inloggningsuppgifter då dessa av någon anledning kommit i orätta händer eller tappats bort. Vid missbruk kan tjänsten komma att stängas av.

Eventuell prisjustering för Musikotekets prenumerationstjänst anslås alltid på hemsidan www.musikoteket.se minst en månad innan den träder i kraft.

SUPPORT
Vid problem med beställning eller annat som rör tjänsten finns hjälp att få via telefon 0707-99 50 00 eller e-post hej@musikoteket.se

UPPSÄGNING
Avtalet gäller fortlöpande och måste sägas upp av användaren via e-post eller Musikotekets kontaktformulär senast 30 dagar före utgången av pågående 12 månadersperiod. Fakturering sker i förskott.

INTEGRITETSPOLICY – GDPR
Här kan du läsa mer om Musikotekets integritetspolicy för vår digitala webbtjänst enligt GDPR.